';

Pamiętaj, że od pokrycia dachowego zależy wygląd domu, warto więc by było ono estetyczne. Jakość pokrycia ma bezpośredni wpływ także na ochronę konstrukcji dachowej przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak opady czy wiatr.
Podstawę do której mocuje się blachodachowkę stanowi podkonstrukcja, w skład której wchodzą także elementy takie jak folia, łaty, kontrłaty i taśmy wentylacyjne. prawidłowe wykonanie podkonstrukcji istotne jest ze względów bezpieczeństwa i jakości użytkowania domu, ponieważ wpływa ona na poziom dźwiękoszczelności i termoizolacji budynku. Ma również inne praktyczne znaczenie, a mianowicie bierze udział w odprowadzaniu wilgoci, która skrapla się na blachodachówce.
Inne elementy dachu, czyli wiatrownice, pasy i obróbki blacharskie mają na celu łączenie poszczególnych części składowych dachu i zapewnienie mu szczelności, a wykonuje się je z materiałów identycznych jak te z których powstała blachodachówka, co ma znaczenie ze względów estetycznych.
By woda deszczowa mogła być odprowadzana z poza dach konieczny jest sprawny system rynnowy. W jego skład wchodzą: rynny i ich wyloty, systemy spustowe, a także kolana i inne drobne elementy.
Chociaż nasze dachy gwarantują wieloletnią, bezproblemową eksploatację, to z czasem wymagać będą odpowiedniej konserwacji czy drobnych prac renowacyjnych, dlatego nie należy zapominać o elementach wpływających na bezpieczeństwo. Zaliczamy do nich drabiny i ławy kominiarskie, a także bariery śniegowe.
Zalegający śnieg i lód może zsunąć się w niekontrolowany sposób co zagraża bezpieczeństwu ludzi, zaś drabiny są elementem dróg ewakuacyjnych. Obowiązek ich montowania w niektórych przypadkach wynika z przepisów prawa. Należy zwrócić uwagę, by projektant uwzględnił to już na etapie przygotowywania projektu. Stosownych informacji odnośnie konieczności zastosowania elementów bezpieczeństwa dachowego udziela inspektorat nadzoru budowlanego.
Konstrukcja dachu powinna umożliwiać wykonanie niezbędnych otworów, chociażby na komin, dlatego stosowane są odpowiednie przejścia dachowe.