';

Instalacje na Dachu

Jeżeli posiadasz wolny grunt, rozważ wykonanie instalacji naziemnej. Jej najważniejsze zalety to:

- Optymalny kąt nachylenia i kierunek padania promieni słonecznych

- Łatwa skalowalność inwestycji. Powiększenie farmy o kolejne panele nie jest żadnym problemem!

- Doskonała wentylacja paneli, znacznie mniejsze spadki wydajności instalacji w lecie

- Konserwacja i czyszczenie paneli znacznie łatwiejsze niż w instalacji na dachu

 

 

Wykonujemy instalacje z jednym, dwoma lub trzema rzędemi nóg: